¨ Studenten Lexicon ¨

A
Ab-Actis:

Ab-Actis is de functie van de persoon die de verslaggeving doet van zijn vereniging. Vaak doet een Ab-Actis echter meer, hij bereidt bijvoorbeeld de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.

 

Ad Fundum:

Ad fundum is een term die zijn oorsprong vindt in de studentenfolklore en die een hoeveelheid aangeeft die 'moet' gedronken worden. Het is studentikoos neolatijn voor tot op de bodem : het achteroverslaan van een glas alcoholische drank (meestal bier).Een ad fundum is een belangrijk onderdeel van de studententraditie ; de cantus. Aan een ad fundum zijn nogal wat formaliteiten verbonden. Voordat een student de ad fundum drinkt, moet hij proosten op de gezondheid van de aanwezigen. Dit moet gebeuren met de formule: "Prosit senior, prosit peter (als die aanwezig is), prosit corona: ad fundum". Na het drinken van de ad fundum heft de drinker het lege glas naar de senior en de corona.

 

Ad libitum:

De beloonde/gestrafte drinkt zoveel van een glas als hij zelf wil.

 

Afzuiper:

Iemand die continu kameraden om een pint of sigaret vraagt en zelf nooit/zelden trakteert.

 

Academisch kwartier:

Ongeschreven academische regel waarbij het toegelaten is het leslokaal/de campus te verlaten wanneer een docent tijdens het eerste leskwartier niet komt opdagen.

 

Ancien: Ouderejaars, afkomstig uit de Belgisch-Franse soldatentaal.
B
Bak:    als 'in den bak' ...

Centrale ruimte in een cantuszaal, hier worden speechen gegeven, straffen uitgevoerd, plechtigheden, e.a., soms elders ook ‘kan’genoemd.

 

Bier:

Bier is een licht alcoholische drank gemaakt met water, mout en plantaardige bestanddelen, zoals kruiden en hop. Bier is de oudste en meest geconsumeerde alcoholische drank ter wereld

 

Bierimpotent:

De praeses kan iemand als straf een bepaalde tijd bierimpotent verklaren, met als gevolg dat deze persoon in die periode geen bier mag drinken.

 

Biet:

Een eerstejaarsclubstudent (deze kan ook al meerderejaars academiestudent zijn) is pas 'schacht' na de eigenlijke doopceremonie. De tijd voor de doop wordt de kandidaat 'biet' genoemd, al is dit niet gebruikelijk in alle studentensteden ('feut', 'foetus' of 'embryo')

 

Bissen:

Een studiejaar overdoen. Synoniemen: zittenblijven, doubleren

 

Black Hawk Down

(Een helikopter) Waarbij de commilito duidelijk niet stevig genoeg is om de gestrafte te dragen en rond te draaien en zij beiden vallen gedurende de straf.

 

Blokken:

Aan één stuk door hard studeren. Oorspronkelijk betekende het: een blok over de akker slepen, dus hard werken.

 

Boemelen:

kroeglopen, uitgaan. Van 1894

 

Brossen:

Spijbelen, of in ambtelijke taal: schoolverzuim, is het opzettelijk wegblijven van school door een kind, zodat het zich aan de leerplicht onttrekt.

 

Boula: Een pint -staande- tussen de benen door opdrinken, tegen de bovenlip.
C
Cantus:

Belangrijkste studentenactiviteit met als hoofddoel verbroedering van het gezelschap, door het gezamenlijk zingen van studentenliederen. Bierverbruik helpt veelal om in een gepaste sfeer te komen. (Latijn voor 'zang')

 

Camembert

   ( of een "thee'ke" )

De gestrafte trekt een sok uit en trekt die over een leeg glas. In dit glas wordt een glas bier overgegoten. De sok (= het theezakje) wordt verwijderd. De gestrafte dient nu het glas leeg te drinken.

 

Clublied:

Bij een studenten club horend lied dat bij feesten, bijeenkomsten en wedstrijden wordt uit volle botst gezongen.

 

Codex:

Een codex is een traditioneel liederenboek voor studenten, dat een onmisbaar attribuut bij elke cantus is. In de codex wordt vaak door vrienden, kennissen of "ontmoetingen" , niet zelden op cantussen, een persoonlijke, positieve boodschap geschreven die dikwijls pas enkele cantussen later gevonden wordt. Daarom is een codex een enorm persoonlijk studententijddocument. En het verdwijnen ervan een levenslange teleurstelling.

De codex is voor het eerst uitgegeven door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond in Leuven.In de juridische wereld is een codex een verzameling van wetten; vandaar ook de benaming 'Clubcodex' voor het geheel van 'wetten' voor het (Vlaamse) studentenclubleven.

 (Studentencodex) liedjes

(Audio) liedjes

(studentencodex) blauwe bladzijde/cantus regels

 

College:

De klassikale lessen die men als student aan een universiteit of hogeschool volgt, worden colleges genoemd.

 

Commilito:

Na het vervolledigen van een ontgroeningsopdracht voor het einde van het academiejaar is de persoon niet langer een 'schacht', maar een volwaardig lid. Het woord is afkomstig uit het Latijn (kameraad of wapenbroeder). (Meervoud commilitones)

 

Commilito Honoris Causa:

Heeft  als ‘De Wesp-commilitoon’ , vaak met belangloze inzet/ijver verschil gemaakt , dat de club ten goede kwam en werd daarvoor tóch bedankt , èn geëerd met deze benoeming .

                      

Corona:

De zitplaatsen die 'den bak' omsluiten, waarop commilitones, ouderejaars, evt. de peter en de ere-preases plaats nemen tijdens de cantus.

 

Crescat: Groeien
D
Docent:

Een 'docent' of 'docente' is een academische titel. De term 'docent' wordt ook gebruikt als algemene naam voor onderwijzers en leraren: mensen die onderwijs verstrekken

 

Doop:

Een doop is een beproeving die potentiële nieuwe leden, 'bieten' genoemd, van een studentenorganisatie of vereniging tijdens hun verplichte introductietijd moeten doorstaan.

 

Duikboot: Een duikboot is een glas bier waarin men een gevuld jeneverglaasje laat zinken . Degene die drinkt zal eerst bier binnenkrijgen totdat het glaasje aan het bieroppervlak verschijnt en er een golf jenever aankomt
E
Ere-leden:

Zo hebben we een  ere-praeses , peter (en meter)  in ons praesidium (gehad). Deze wonderlijke mensen hebben vaak ettelijke jaren ervaring en staan de rest van de ploeg met raad en daad bij.

 

Estafette:

Twee ploegen staan frontaal tegenover elkaar, in twee rijen met evenveel personen. Men geeft de overstaande een hand ter aantalcontrole. Nadat de praeses of de door hem aangestelde vervanger zijn pint leeg heeft gedronken begint de eerste in elke rij te drinken tot zijn glas leeg is, vervolgens de tweede, de derde ... tot het hele team gevolgd is. Een estafettepint is pas leeg als ze eerst op eigen hoofd vertikaal omgedraaid en daarna leeg wéér op de grond staat. Morsen is uit den boze. De snelste ploeg wint ! 

 

Ex-aequo: Wanneer een Estafette op een gelijke stand eindigt heet dit een 'ex-aequo' en dient de estafette opnieuw gedaan te worden.
F
Formaliteiten:

Beleefdheidsregel waarbij men bij het straf -of toedrinken de praeses en de corona gezondheid toewenst.

 

Feestleider:

De feestleider draagt de verantwoordelijkheid over het goede verloop van onze evenementen. Van het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling van begin tot het einde behoren tot zijn curriculum.

 

Floreat Bloeien
G
Geelse:

Een pint ad-fundum leegdrinken met de mond volledig over het glas.

 

Geubelen: kotsen, spouwen, overgeven, brokken, braken.
H
Hamer:

Slagvoorwerp waarmee de praeses het woord tot zich neemt en commando’s geeft. Oorspronkelijk was dit een degen, later een knuppel en een hamer.

 

Heilige:

Drink'straf' bestaande uit een ad-fundum, een boula en een geelse.

 

Home: Vervallende thuisbasis voor steeds minder kot-studenten van Campus De Nayer
I
Io Vivat:

Traditioneel lied dat bij plechtige gelegenheden en als begroeting wordt gezongen.

 

Irma Laplace: De gestrafte krijgt 1 lied de tijd om zoveel kledingstukken uit te trekken als hij wil. Hierna moet hij evenveel pintjes ad fundum leegdrinken als het aantal kledingstukken dat hij nog aanheeft. Het clublint gaat hierbij nooit uit en telt als kledingstuk !
J
Jenever voetbal/    ijshockey:

Sport gecombineerd met het drinken van een (créme)jeneverke ; kan -bij te zwakke arbitrage- eindigen in een klein slagveld.

 

 Jubo: Ad Fundum met mond over glas en achterwaartse koprol.

 

Junior: Ad Fundum uit een papfles
K
Kangoeroe/Kikker:

De gestrafte drinkt al springend zijn glas leeg.

 

Kater:

Kwaal die ontstaat na het nuttigen van (te) veel alcoholische drank.

 

Kickeren:

Tafelvoetballen, sjotteren, populaire cafésport.

 

Kneukels:

Studentikoos applaus (geven/krijgen), tijdens een clubavond of cantus wordt er niet geapplaudisseerd; als blijk van waardering wordt er met de kneukels op tafels geklopt of geroffeld.

 

Kot:

 

Kring:

 

Studentenkamer (waar er ad libitum allerlei feestjes kunnen georganiseerd worden).

 

Een studentenkring verenigt slechts de studenten van een studierichting ( Scheikunde , Elektriciteit , Eletro-Mechanika , Openbare Werken (alias 'den bouw'kunde ) , MEet & REgel Technieken A , ...      terwijl een studentenclub álle studenten van een campus verwelkomt.                                            Een kring verenigt latere beroepsconcurrenten, een club veel vrienden voor het leven ...

 

Krambambouli: Eén van de bekendste liederen in de studentencodex. Ondanks het hier gaat over "schuimend blond studentennat", is krambambouli echter geen bier. Het studenten nat wordt ter plaatse bereid. Ingrediënten: wijn, rum en suiker verpersoonlijkt. Na een uitgebreid ritueel en de gepaste formules wordt het mengsel in brand gestoken. De oorspronkelijke Duitse versie van dit lied, die uit 102 strofen bestaat, heeft het wel juist;
L
Lever:

Orgaan dat bij de commilitones ooit weleens mag vervangen worden. (Cfr. ook  'Mannen' van 'Pardon Service')

 

Luigi: De gestrafte wordt door een viertal vrijwilligers aan het ondergoed van de grond geheven. Opgehangen aan zijn ondergoed drinkt hij zijn glas leeg.
  M
Meurg:

potdicht, pottoe, straal bezopen, perte total.

 

Mechelse: Glas leegdrinken met arm achter nek.

 

Monogram:

Dooreengevlochten letters bestaande uit V,C,F (vivat, crescat, floreat) en de beginletters van de kring of club. Een monogram komt voor op elk club- of kringschild.

 

Muur van Geraardsbergen: De gestrafte krijgt zeven pintjes voor hem: 1/4 gevuld, 1/2 gevuld, 3/4 gevuld, vol, 3/4 gevuld, 1/2 gevuld, 1/4 gevuld. De gestrafte drinkt deze pintjes in volgorde leeg. (de Muur opklimmen en dan terug afdalen)
  O
Ontgroening: Rituele overgang van 'schacht' naar 'commilito' van een club, waar o.a. de kennis van de persoon over de club getest wordt.
P
Pils:

Schuimend blond studentennat, laaggegist bier met een alcoholpercentage van rond de 5 %.

 

Pint:

Glas pils

 

Practicum:

Labozitting, meestal verplicht aanwezig te zijn.

 

Praeses:

De praeses is voor zijn praesidium wat een kapitein is voor zijn schip. Hij bepaalt de koers die de studentenvereniging vaart en loodst zijn bemanning door zowel kalme zeeën als woelige wateren. Onze praeses stuurt de vereniging in al haar facetten en is een belangrijk vertegenwoordiger van De Wesp naar de buitenwereld toe.

 

Praesidium:

Het praesidium bestaat uit geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze hoogstudentenvereniging. Het zijn zij die hoogstudentenvereniging De Wesp maken tot wat ze is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al onze activiteiten mogelijk te maken voor onze (oud)leden en medestudenten.

 

Professor:

lesgever aan een universiteit

 

Pro-senior: Een pro-senior is een andere benaming voor ex-preases. Hij is in principe een commilito, maar wordt toch op een andere manier behandeld. Wanneer pro-senioren binnenkomen op een cantus, staat iedereen recht, en zingt het 'Io Vivat'
  Q
Quaestor: De quaestor of penningmeester bekommert zich om de financiële aspecten van de studentenvereniging en zorgt ervoor dat de boekhouding correct en transparant is. Hij staat bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.
R
Rodenbach Albrecht:

drijvende kracht en mede-oprichter van de Vlaamse studentenbeweging, dichter, schrijver en componist van talloze studentenliederen. Ook bier uit Roeselare.

 

Rolling: boemelen, op kroegentocht gaan, als afsluiter van de cantus wordt dit gezegd zodat we (op café)  kunnen vertrekken.
S
Salamander:

Plechtige heildronk. De benaming en de ritus komen van de Duitse studenten, maar de Vlamingen hebben een eigen formulering gemaakt. Bij de salamander wordt allerlei heil aangehaald door de (club)notabelen en toegejuigd door de corona. Ter afsluiting wordt het glas 'ad fundum' gedronken nadat het op commando tot allerlei "hoogten" werd geheven.

 

Schacht:

Succesvol gedoopte biet, officieel lid van een club, staat onder hoede van de schachtenmeester.

 

Senior:

Andere aanspreektitel voor praeses.

 

Silentium:

d.i. 'Stilte !!' Dit moet in acht genomen worden telkens de Praeses het vraagt, Als dit niet gerespecteerd wordt, loopt men een kans op een straf.

 

Silentium triplex:

Wanneer de preases dat roept en je niet zwijgt ... loop je kans op een heilige te 'mogen' drinken.

 

Soixante-neuf:

Deze straf wordt uitgevoerd door twee gestraften. De ene gaat op zijn rug op een tafel of de grond liggen met zijn knieën omhoog. De tweede zet zich omgekeerd op handen en knieën boven hem. Beide gestraften drinken hun pint leeg tussen andermans benen terwijl ze hun drink-arm rond het been van hun medegestrafte houden.

 

Spocul:

Praesidiumlid dat verantwoordelijk is voor sport en cultuur.

 

Snooker:

Drinkstraf, bestaande uit zes ad-fundums waartussen telkens een koprol wordt uitgevoerd.

 

Spaanse: Met gestrekte arm een pint opdrinken. 
  T
Tempus:

Pauze waar er tijd is om naar toilet te gaan en rusten

 

TD:

studentenfuif, T.D. is afkorting van het franse 'Thé Dansant', een danspartij die niet op het thee-uur maar 's avonds plaatsvindt en waarop zelden thee gedronken wordt.

 

Toerheilige:

Heilige met tussen elke pint 10 toertjes rond de Volle pint draaien zonder te morsen.

Toeristika:

 

Grootste (gemengde) Hoogstudentenclub van Mechelen (voornamelijk uit de studie 'Toerisme'  aan Thomas More) , dewelke ons vooral aanspreekt vanwege ons wederzijds respect, hun toffe meisjes , de omgekeerd overeenstemmende clubkleuren en bevriende clubpeters. Onze grootste partner in ... free time studentikoos amusement ( Td's , sport & spel ) ...

 

Trissen:

Voor de tweede maal een studiejaar overdoen.

 

Tweede Zit: Her-examenperiode in eind augustus/begin september.
  V
Valven:

Informatieborden waar allerlei berichten worden uitgehangen.

 

Vat:

Vroeger houten, nu metalen ton waarin bier bewaard wordt alvorens het af te tappen (klein vat 30 liter, groot vat 50 liter).

 

Verbond:

Overkoepelend orgaan dat tot doel heeft de samenwerking tussen de verschillende clubs en kringen te controleren en te stimuleren.

 

Verbum:

Het woord. Door de woorden 'Peto Verbum' uit te spreken kan een commilito of schacht het woord vragen aan respectievelijk de Praeses of de Schachtenmeester.

 

Vice-Praeses:

De vice-praeses ondersteunt de praeses met raad en daad waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet (meer) in staat is om zijn functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk het roer over en voert deze de leiding over het praesidium.

 

Vivat: Leven
Vleermuis: De gestrafte hangt ondersteboven aan de schouders van een stevig persoon en drinkt zo zijn glas leeg (tegen de bovenlip)
W
Waterval:

Het ledigen van twee, in één hand en boven elkaar vastgehouden pinten waarbij de inhoud van de bovenste pint in de onderste loopt en de inhoud van de onderste pint in de mond. Een spectaculaire variant (voor gevorderden) is de ‘spaanse waterval ’.

 

(De )Wesp:

Oudste en traditioneel de beste studentenvereniging van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver , en dat sinds1929. Verenigt vooral Mechelse en Katelijnse kot-studenten die -bij voorkeur- aan campus De Nayer studeren.

 

Webmaster:

onderhoudt de informatica-infrastructuur  ( o.a. deze ‘WespSite’ …  www.dewesp.com )

 

Windmolen: Deze straf wordt uitgevoerd door vier (maar liever meer) gestraften. De gestraften gaan in een cirkel staan, met de armen om elkaar heen. Iedereen houdt het glas van diegene links van hem vast en de gestraften dienen al rondjes draaiend hun glas ad fundum te drinken.
  Z
Zat:

Gevolg van (te) veel drinken.

 

De Zevensprong:

De gestrafte krijgt 7 minuten de tijd om 7 pinten ad fundum uit de drinken.

 

Zielepoot:

Iemand die niet bij De Wesp mag komen van mama of lief .

 

Zwaard: Pint op het zwaard leeggiegieten en onderaan ad fundun

 

heilige met tussen elke pint 10 toertjes rond de lege pint draaien.

spinserbalk laatste