De Wesp zou De Wesp niet kunnen zijn zonder de steun van velen. Hierbij willen we graag onze ereleden, peter, ere-praeses en natuurlijk onze sponsors bedanken !

Mede dankzij hen kunnen we met fierheid zeggen dat De Wesp al 89 jaar bestaat!

 

Meer info over de sponsorbedrijven: (klick op de naam of afbeelfing)

Rialto Recruitment

Rialto

 

Aleris

 

 

Aleris 2018

 Smulders

 

 

Effage smulders

 

 

 

Imtech

 

 Thomas More

Thomas More

Galerie Transit

transit

Pi Technologypi WP 34303 EV pi Logo 2016 online  Computacenterthumb rgb nostrap

Renotech

Renotec

 

 

Vacatures