De jaren 2010 p62

In 2010 werd de Korenmarkt in Mechelen opnieuw aangelegd. En zoals gebruikelijk (en zelfs wettelijk verplicht ?) werd er hieraan ook een project voor kunstintegratie gekoppeld.
Het project werd toegewezen aan de Berlijnse kunstenaar Norbert Radermacher. Hij noemde het project ‘SPOREN’.
Hij nodigde iedereen (Mechelaars en al wie een band had met Mechelen) uit om een ontwerp in te dienen die naar de relatie met Mechelen kon verwijzen. Van die ontwerpen werden dan ‘munten’ gemaakt die in de stenen werden ingelegd. De munten werden als het ware dan uitgewor-pen over de nieuw aangelegde markt en verwezen daarbij naar de korenkorrels die (toen de markt nog effectief een korenmarkt was) her en der uiteraard over het plein verspreid lagen na een markt-activiteit, als achtergelaten sporen.
Op die manier dienden Alex en Dirk een aantal (4???) ontwer-pen in die er ook daadwerkelijk werden gelegd.
...Een van de 4 sporen is hier afgebeeld...

KorenmarktMunten p62KorenmarktMunten p63
Ondertussen zijn er veel ‘sporen’ v e r d w e n e n (meestal los-gekomen door-dat ze niet voldoende goed werden ingelijmd of gestolen?). Een aantal los-g e k o m e n munten (geen van onze club!) zijn 2 jaar geleden reeds bij de stadsdiensten teruggebracht om hen te wijzen op de verwaarlozing … maar daar gebeurde uiteraard niets mee.
Naar verslag Dirk Vanhecke

Tot ons groot verdriet hebben we op 14/02/2017 drie Wespers verloren na een zwaar auto-ongeval. Joren, Mike en Jonatan waren zeer goede vrienden die door ons allen zeer geliefd waren in onze club. We zullen hen ongelofelijk missen en hun herinnering meedragen in ons hart. Slaapzacht lieve broeders.

De twee andere inzittende Wespers zijn buiten levensgevaar. We hopen dat ze snel revalideren en dat ze zich weer onder ons kunnen begeven.

Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers en we wensen hen een spoedig herstel toe.

Dixit, 

Hoogstudentengilde De Wesp

Dit natuurlijk om verdere twijfelaars op het goede spoor te krijgen.

spinserbalk laatste